Aktuality

Nový projekt, MVE Berte Qvarn

Nový projekt, MVE Berte Qvarn

25.01.2022

Podpis smlouvy na dodávku synchronního generátoru typu SG198WM18 na lokalitu Berte Qvarn ve Švédsku.