Aktuality

Nový projekt, MVE Pusterwaldbach U1 a U2, Rakousko

Nový projekt, MVE Pusterwaldbach U1 a U2, Rakousko

23.08.2023

Podpis smlouvy na dodávku 2 ks synchronních generátorů typu SG178WL6 a SG160WS4 na lokalitu Pusterwaldbach.